DUMOR TÜRKİYE


Kalite Politikamız

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, 
  • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi, 
  • Tedarikçi ve taşeronlarda güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
Hızlı, Pratik Sonlandırma Çözümleri